Firmanavn - Slogan

Ansøgning, optagelse og betaling

Ansøgninger til udstillingen i 2020, sendes til følgende e-mail:
kunstihasseris@gmail.com


Ansøgningsfristen er 1. marts 2020.

Deltagergebyr 2020:  kr. 2400 pr. stand. 

Din ansøgning skal indeholde følgende:
Navn
Adresse
Tlf. nr.
E-mailadresse
Webside eller Facebookside

Liste over, hvor du har udstillet de seneste år

Fotos af den type af din kunst, som du gerne vil udstille.
Hvis du har webside, så angiv også, hvilken af den der gengivne kunst, som du ønsker at udstille.

Optagelse
De kunstnere, der optages på årets udstilling får besked inden udgangen af april 2020.

Ved optagelse får du pr. mail tilsendt et oplysningsskema.
Dette bruges til kunstnerkataloget, samt evt. bestilling af borde og ekstra lys.
I dette skema fremgår priser for tilkøb samt kontonummer og betalingsfrist.

Betaling
Først når skemaet er returneret og deltagergebyret registreret hos os, er du endelig optaget.
Hvis ikke pengene indbetales rettidig, tildeles standen en anden kunstner.

Framelding
Ved afbud efter indbetalingsfristen og indtil den 1. juni refunderes 50% af deltagerbetalingen.
Ved framelding efter 1. juni er der ingen tilbagebetaling af deltagergebyret.


SiteBuilder drevet af  Vistaprint