Firmanavn - Slogan

 
Til kunstnere

Herunder er til de optagne kunstnere en plakatfil til brug for jeres PR. Bliver også tilsendt pr. mail.

OBS: Kunstnere, der er optaget på dette års udstilling, bedes nøje gennemlæse de retningslinjer for udstillingen, der er fremsendt pr. mail.
Der beskrives heri de særlige forholdsregler, som der må tages som følge af Covid-19 pandemien.
 
 
Deltagerbetingelser
Hver kunstner, der optages, tildeles en stand.
Du må kun udstille kunst og kunsthåndværk af egen produktion. Du skal have fremstillet materialet indenfor de seneste år.
Du må ikke reklamere for eller udstille andet end den kunst, du selv har fremstillet.

Der afregnes ikke provision til arrangør. Du må gerne udlevere værk til køber, hvis du har andre kunstværker at supplere med.

KFUM-hallen er videoovervåget og aflåst om natten, desuden er der vagt på stedet. 
Du er selv ansvarlig for din udstillede kunst og evt. forsikring heraf.

Idet der er flere ansøgende kunstnere end standpladser, vil arrangør sammensætte udstillingen, så den bliver mest alsidig.

Cafe, hygge og miljø
Der lægges vægt på at skabe et hyggeligt miljø, så kunstnere og besøgende får en god oplevelse. Hallen er flot pyntet op, der er hyggelig cafe og hyggemusik. Du må gerne arbejde med din kunst på din stand, hvis det kan foregå uden støj eller gene for andre udstillere.

Åbningstider 2020
Åbent lørdag den 19. september fra 11-17 og søndag den 20. september 2020 fra kl. 11 -16.

Opstilling, nedtagning og bemanding på udstillingen
Opstilling til udstillingen 2020 finder sted lørdag den 19. september fra kl. 7.30-10.30.
Trappestiger og sækkevogne er til rådighed i et vist omfang.
Arrangør bistår med råd, vejledning og en hjælpende hånd og skal godkende din stand, inden udstillingen åbner.
Du er selv er til stede ved din stand under udstillingen.
Nedtagning af standen må ikke ske før søndag efter kl. 17. Hurtigt herefter ryddes hallen.
  
Markedsføring
Bannere og skilte opsættes ved indfaldsveje til Aalborg. 
Annoncering i Kunstavisen, Nordjyske, lokalaviser og gennem webbaserede medier, bla Facebook og Kultunaut. 
Radio og lokal TV kontaktes også.
Kunstforeninger og tidligere besøgende på udstillingen inviteres pr. mail.
En måned inden udstillingen får optagne kunstnere tilsendt plakatfilen, og du opfordres til at gøre reklame for udstillingen via mail, facebook og andre kontakter.
 
Kunstnerkatalog
Besøgende på udstillingen får udleveret et flot farvekatalog i A5-format, hvor hver kunstner præsenteres på en hel side.
 

Fotografering 
Med din tilladelse fotograferes stande og udstilling med henblik på PR.
Ønsker du ikke din stand fotograferet, vil det blive respekteret.
  

Evaluering
Der indbydes til evalueringsmøde søndag morgen inden udstillingen åbner.
Ligeså vil vi bede dig udfylde et evalueringsskema.
 
 
 
SiteBuilder drevet af  Vistaprint