Firmanavn - Slogan
 
Til kunstnere
 
 
Pris og deltagerbetingelser
Du må kun udstille kunst og kunsthåndværk af egen produktion. Materialet skal være fremstillet indenfor de seneste år.
Du må ikke reklamere for andet end din kunst.
Deltagelsen koster i 2019 kr. 2400 pr. stand. 

Der afregnes ikke provision til arrangør. Du må gerne udlevere værk til køber, hvis du har andre kunstværker at supplere med.

Du og en hjælper får gratis adgang til udstillingen samt gratis kaffe og te. Desuden får du nogle fribilletter til uddeling. Der er mulighed for at købe mad.
KFUM-hallen er videoovervåget og aflåst om natten, desuden er der vagt på stedet. 
Du er selv ansvarlig for din udstillede kunst og evt. forsikring heraf.

Idet der er flere ansøgende kunstnere end standpladser, vil arrangør sammensætte udstillingen, så den bliver mest alsidig.
 
Ansøgning, tilmelding og betaling
Ansøgninger om standpladser til udstillingen i 2019, der finder sted den 21.-22. september, sendes til e-mailadressen: kunstihasseris@gmail.com.
Ansøgningsfristen er 1. marts 2019.

Samtidig oplyser du:
Navn, adresse, tlf. nr. webside, e-mailadresse.

Du medsender endvidere fotos af den type af din kunst, som du gerne vil udstille.
Hvis du har webside, så angiv også, hvilken af den der gengivne kunst, som du ønsker at udstille.

De kunstnere, der optages på årets udstilling får besked inden udgangen af april 2019.

Hvis du optages, får du tilsendt et oplysningsskema til udfyldelse og oplysning om deltagerbetaling inden en nærmere angivet betalingsfrist.

Først når skemaet er returneret og deltagerbetalingen registreret hos os, er du endelig optaget.
Hvis ikke pengene indbetales rettidig, tildeles standen en anden kunstner.

Framelding
Ved afbud efter indbetalingsfristen og indtil den 1. juni refunderes 50% af deltagerbetalingen.
Ved framelding efter 1. juni er der ingen tilbagebetaling af deltagerbetalingen.

Udstillingsfaciliteter
Adresse: Hasserisparken, Under Lien 77, 9000 Aalborg.
Hallen kan rumme 59 kunstnere og er centralt beliggende i Aalborg.
Gode tilkørsels- og aflæsningsforhold, busforbindelser og gratis parkering.
Hallen er handicapvenlig.
 
Standpladser
Se faneblad: udstillingsfaciliteter.
Alle stande: Standhøjde 2,44m

Krydsstande i midterområdet måler 2,44m x 2,44m = i alt 4,88m udstillingsvæg.
Gulvareal til rådighed: 2,44m x 2,44m = 5,95 m2

Stande langs ydervæggene måler 1,22m x 3,66 = i alt 4,88m udstillingsvæg
Gulvareal til rådighed: 1,22m x 3,66m = 4,47 m2

Standene er oplyst med spotlamper, 2 stk.8w LED pærer er inkluderet i prisen. Ønsker du flere, kan de tilkøbes.

Bemærk at der i standpladserne i midten af hallen er et lidt højere lydniveau af den underliggende hyggemusik end i resten af standene.

Borde skal lejes gennem arrangør for at standene kan få et harmonisk udseende. 
Kun efter særlig og forudgående aftale kan der medbringes andet udstillingsinventar.
Æblekasser, drivtømmer, løse standere på gulv tillades f.x. ikke.

Evt. medbragte podier skal være hvide eller sorte.

Billeder ophænges på modulvægge. Du medbringer selv ophængningsmateriale. Der må ikke slås søm i væggene. Standvæggen er ca. 16 mm tyk.
Der anvendes kroge, der hænges på overkanten af standvæggen, hvorpå snore eller galleriophæng monteres. Du kan af arrangør købe kroge, der passer til væggene. 

Vi anbefaler, at du ikke overfylder din stand.
Venligst hold dig indenfor det til dig tildelte område og tag hensyn til andre udstillere, så du ikke kommer til at genere andre.

Åbningstider 2019
Åbent lørdag den 21. september fra 11-17 og søndag den 22. september 2019 fra kl. 11 -16.
 
Markedsføring
Bannere og skilte opsættes ved indfaldsveje til Aalborg. 
Farveplakater ophænges og fordeles i stort antal på gallerier, museer, kunstudstillinger, biblioteker, butikker m.m.
Annoncering i Kunstavisen, Nordjyske, lokalaviser og gennem webbaserede medier, bla Facebook og Kultunaut. 
Radio og lokal TV kontaktes også.
Kunstforeninger og tidligere besøgende på udstillingen inviteres pr. mail.
En måned inden udstillingen får optagne kunstnere tilsendt plakatfilen, og du opfordres til at gøre reklame for udstillingen via mail, facebook og andre kontakter.
 
Kunstnerkatalog
Besøgende på udstillingen får udleveret et flot farvekatalog i A5-format, hvor hver kunstner præsenteres på en hel side.
 
Hygge og miljø
Der lægges vægt på at skabe et hyggeligt miljø, så kunstnere og besøgende får en god oplevelse. Hallen er flot pyntet op, der er hyggelig cafe, børnekunstudstilling samt dagligt levende musikindslag. Du må gerne arbejde med din kunst på din stand, hvis det kan foregå uden støj eller gene for andre udstillere.
 
Fotografering 
Med din tilladelse fotograferes stande og udstilling med henblik på PR.
Ønsker du ikke din stand fotograferet, vil det blive respekteret.
  
Opstilling, nedtagning og bemanding på udstillingen
Opstilling til udstillingen 2019 finder sted lørdag den 21. september fra kl. 7.30-10.30.
Trappestiger og sækkevogne er til rådighed i et vist omfang.
Arrangør bistår med råd, vejledning og en hjælpende hånd og skal godkende din stand, inden udstillingen åbner.
Du er selv er til stede ved din stand under udstillingen.
Nedtagning af standen må ikke ske før søndag efter kl. 17. Hurtigt herefter ryddes hallen.
 
Evaluering
Der indbydes til evalueringsmøde søndag morgen inden udstillingen åbner.
Ligeså vil vi bede dig udfylde et evalueringsskema.
 
 
 
SiteBuilder drevet af  Vistaprint