top of page

Ansøgning, optagelse og betaling

Interesserede kunstnere inviteres hermed til at indgive ansøgning om standplads på udstillingen 2023. 

Ansøgningsfristen er 1. marts.

Vi forventer at have sammensat udstillingen inden udgangen af april.

Vi ser frem til at modtage en ansøgning fra dig via dette link: Kunstihasseris@gmail.com

Din ansøgning skal indeholde følgende:

Navn

Adresse

Tlf. nr.

E-mailadresse

Webside eller Facebookside

Liste over, hvor du har udstillet de seneste år

Fotos af den type af din kunst, som du gerne vil udstille.

Hvis du har webside, så angiv også, hvilken af den der gengivne kunst, som du ønsker at udstille.

Dette har betydning for udvælgelsen og dermed for din optagelse på udstillingen. 

Optagelse

Ved optagelse får du pr. mail tilsendt et oplysningsskema.

Dette bruges til kunstnerkataloget, samt evt. bestilling af borde og ekstra lys.

I dette skema fremgår priser for tilkøb samt kontonummer og betalingsfrist.

Betaling

Deltagergebyr for standplads er i 2023 er 2700 kr. 

Først når skemaet er returneret og deltagergebyret registreret hos os, er du endelig optaget.

Hvis ikke pengene indbetales rettidig, tildeles standen en anden kunstner.

Framelding

Ved afbud efter indbetalingsfristen og indtil den 1. juni refunderes 50% af deltagerbetalingen.

Ved framelding efter 1. juni er der ingen tilbagebetaling af deltagergebyret.

bottom of page