top of page

Til kunstnere

Deltagerbetingelser

Hver kunstner, der optages, tildeles en stand.

Du må kun udstille kunst og kunsthåndværk af egen produktion. Du skal have fremstillet materialet indenfor de seneste år.

Du må ikke reklamere for eller udstille andet end den kunst, du selv har fremstillet.

Der afregnes ikke provision til arrangør. Du må gerne udlevere værk til køber, hvis du har andre kunstværker at supplere med.

KFUM-hallen er videoovervåget og aflåst om natten, desuden er der vagt på stedet.

Du er selv ansvarlig for din udstillede kunst og evt. forsikring heraf.

Idet der er flere ansøgende kunstnere end standpladser, vil arrangør sammensætte udstillingen, så den bliver mest alsidig.

Cafe, hygge og miljø

Der lægges vægt på at skabe et hyggeligt miljø, så kunstnere og besøgende får en god oplevelse. Hallen er flot pyntet op, der er hyggelig cafe og hyggemusik. Du må gerne arbejde med din kunst på din stand, hvis det kan foregå uden støj eller gene for andre udstillere.

Udstilling og åbningstider 

Udstillingen optager 60 nutidige, seriøse kunstnere.


Ansøgningsfristen til udstillingen den 16. - 17. september 2023 er 1. marts 2023.


Ansøgningsfristen til udstillingen den 21. - 22. september 2024 er 1. marts 2024.


Du er velkommen til at indsende en ansøgning via dette link: Kunstihasseris@gmail.com


Du skal vedhæfte billeder af de arbejder, du ønsker at udstille eller tilsvarende, samt en liste over hvor du har udstillet de foregående år. Dette har betydning for udvælgelsen og dermed for din optagelse på udstillingen.


Vi sammensætter udstillingen inden udgangen af april.

Deltagergebyr for standplads i 2023 er 2700 kr. som betales, når man har fået besked om, at man er optaget på udstillingen.


Opstilling, nedtagning og bemanding på udstillingen

Opstilling til udstillingen 2023 finder sted lørdag den 16. september fra kl. 7.30-10.30.

Trappestiger og sækkevogne er til rådighed i et vist omfang.

Arrangør bistår med råd, vejledning og en hjælpende hånd og skal godkende din stand, inden udstillingen åbner.

Du er selv er til stede ved din stand under udstillingen.

Nedtagning af standen må ikke ske før søndag efter kl. 16. Hurtigt herefter ryddes hallen.

Markedsføring

Bannere og skilte opsættes ved indfaldsveje til Aalborg.

Annoncering i Kunstavisen, Nordjyske, lokalaviser og gennem webbaserede medier.

Radio og lokal TV kontaktes også.

Kunstforeninger og tidligere besøgende på udstillingen inviteres pr. mail.

En måned inden udstillingen får optagne kunstnere tilsendt plakatfilen, og du opfordres til at gøre reklame for udstillingen via mail, facebook og andre kontakter.

Kunstnerkatalog

Besøgende på udstillingen får udleveret et flot farvekatalog i A5-format, hvor hver kunstner præsenteres på en hel side.

Fotografering

Med din tilladelse fotograferes stande og udstilling med henblik på PR.

Ønsker du ikke din stand fotograferet, vil det blive respekteret.

Evaluering

Der indbydes til evalueringsmøde søndag morgen inden udstillingen åbner.

Ligeså vil vi bede dig udfylde et evalueringsskema.

bottom of page